KSZT készül az Ófalura

Közzétéve a(z) az Óbor-kör ajánlja... kategóriában. 2011. december 9.

Békásmegyer-Ófalu Kerületi Szabályozási Terve (előzetes tájékoztatás):

A tervezési terület:

A terület a kerület legészakabbi részén helyezkedik el. Kedvező városszerkezeti, földrajzi pozíciója mellett „falusias” hangulata, a határoló nagy kiterjedésű zöldfelületek teszik vonzó városi környezetté a 113 ha-nyi területet. Északról erdő-, nyugatról mezőgazdasági területek, délről lakóövezetek, keletről pedig a békásmegyeri lakótelep határolják. Beépítése mai napig megőrizte hagyományos jellegét, mely őrizendő érték a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe vételével. A területen a lakófunkció a meghatározó, az alapszintű szolgáltatási funkciókkal vegyesen.

A területre jelenleg az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 32/2001 (XI.30.) sz. Rendelet (továbbiakban ÓBVSZ) előírásai hatályosak. A területre korábban érvényben lévő részletes rendezési terv 2001. évben hatályát vesztette az ÓBVSZ elfogadása során, mely rendelet az RRT-ben rögzített szabályozási vonalakat az ÓBVSZ 8. számú mellékletébe emelte át. A területre 2001. óta KSZT nem készült.

A rendezés célja:

A szabályozási terv készítésének célja Békásmegyer-Ófalu különleges épített és természeti környezetének megőrzése, az értékvédelem és a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe vételével. A területen több műemlék található, számos utca városképe védett, emellett több lakóház helyi védelemre javasolt, illetve a kialakult városszerkezet is megőrzendő, ezek megfelelő kezelése, településrendezési eszközökkel megoldható védelme a területen hatályos KSZT hiányában nem teljes.
Továbbá a terv készítés során a hatályban levő szabályozási elemek újragondolása szükséges, hisz az RRT átemelt szabályozási vonalai több helyen durván beavatkoznak a városszerkezetbe, néhány helyen definiálatlan közterületeket hozva létre.

A rendezés várható hatása:

Az elkészítendő KSZT hatályba lépésétől a fentebb említett két fő problémacsoport rendezése várható, azaz a városszerkezeti, településképi és épített értékek megfelelő kezelésének, megőrzésének elősegítése, valamint a meglévő, de a kialakítandó közterületek szükségességének újragondolásával a városszerkezetbe nem illő közterületek kialakításának elkerülése, így az értékes szerkezet megtartása.

3.2 lehatárolás melléklet

Betűsorrend

Közzétéve a(z) az Óbor-kör ajánlja... kategóriában. 2011. február 14.

A honlapunkon van néhány helyesírási hiba, de …

A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eikgy tnuamálny aítllsáa sznreit a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée annak mkénit rdeeözndenk el a btűek: eyeüdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a hlyéen lygeen; ha a tböbrie a lgnoeyabb özeássivsazsg a jleezmlő, a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A jnleeésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi agy nem eyedgi btüeket, hneam tleejs sazakvat ovals.
Íme a bzonytéik.
Úhygoyg tnseseek mkneit bkébeén hyagni a hleysesáíi fmonisáokgkal

Az energiaitalok különösen károsak a fiatalok egészségére

Közzétéve a(z) az Óbor-kör ajánlja... kategóriában. 2011. február 13.

Az energiaitalok piaci forgalma Magyarországon a tavalyi év során 14 milliárd forint volt, népszerűségük pedig egyre nő. Ma már egy buli vagy egy vizsgaidőszak elengedhetetlen kellékei e termékek – de élénkítő hatásuk mellett súlyosan károsak lehetnek az egészségre, különösen a fiatalkorúak körében, hívja fel a figyelmet az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület.
Tovább »

Sóstop

Közzétéve a(z) az Óbor-kör ajánlja... kategóriában. 2011. február 13.

Kb. 10-szer annyi sót fogyasztunk, mint kéne! Ez pedig nagyon egészségtelen…
Az ókori rómaiaknál a só fizetőeszköz volt. Manapság is az, hiszen a kelleténél jóval több sót eszünk. Ezért az OEP a gyógyításért, az emberek pedig a gyógyszerekért fizetnek nem is keveset. A sót a népnyelvben még manapság is gyakran nevezik „fehér arany”-nak. Az biztos, hogy vannak, akiknek jól jövedelmez.
Tovább »

Kocsmaajánló az Ófaluban

Közzétéve a(z) az Óbor-kör ajánlja... kategóriában. 2011. február 11.

Egyes forrásaink szerint hajdan 11 kocsmája, vendéglője volt kis falunknak. Mára jóval kisebb a választék, ezek között segít eligazodni az alábbi két írás:
http://obudakocsma.blog.hu/2009/02/21/bekasmegyer_ofalu_a_vigh_sorozo
http://medwe.blog.hu/2008/09/15/szoci_kokorszak_bekasmegyeren_1