Egész napos Talajélet előadás

Közzétéve a(z) kultúra, zöld hírek, monitoring kategóriában. 2016. január 18.

Egész napos előadást és beszélgetést szervezünk Kökény Attilával (Talajdoktor), a Kakasszéki Biogazdaság vezetőjével, a növénytermesztés alapját képező talaj természetes működéséről: hogyan működik a talaj táplálék háló, hogyan lehet összhangban működni a természettel, hogyan lehet egészséges, ellenálló és bő termésű növényeket nevelni? Az előadás érinti a kertészeti- és szántóföldi gazdálkodás témáit, így egyaránt hasznos lehet hobbikertészeknek, gyümölcsészeknek és sokhektáros gazdáknak. Bár a témák alapvetően a természetes (bio, öko, organikus, fenntartható) működést járják körbe, de az elhangzó információk és módszerek a vegyszeres gazdálkodást gyakorlóak számára is érvényesek és használhatóak.
Az előadás helyszíne és időpontja: Szent József Ház, 2016. január 23. (szombat) 10.00 – 17.00
A részvétel III. kerületi lakosok számára ingyenes, mindenki másnak 2.000 Ft a részvételi díj.
A részvétel regisztrációhoz kötött, az alábbi linken lehet jelentkezni, illetve itt további részleteket is megtudhat az előadásról.

Óbor-kör

Újra leadhatják rossz elektromos és elektronikai készülékeiket!

Közzétéve a(z) szemétszüret, zöld hírek, monitoring kategóriában. 2011. március 10.

Műkö­dés­kép­te­len TV-készülékükért cse­rébe aján­dé­kot kap­nak, sőt, a Hét­pettyes Óvodát is támo­gat­ják. Óbuda-Békásmegyer Önkor­mány­zata az ÖKOMAT Non­pro­fit Kft.-val együttmű­ködve E+E hul­la­dék­begyűj­tést szer­vez. Az alábbi hely­szí­ne­ken ingye­ne­sen lead­ha­tók a hasz­ná­la­ton kívüli elekt­ro­mos és elekt­ro­ni­kai készü­lé­kek, hasz­nált gumi­ab­ron­csok és akku­mu­lá­to­rok. Aki bár­mi­lyen rend­szerű (kép­csö­ves, LCD, plazma) TV készü­lé­ket ad le a begyűjtő pon­to­kon, egy bevá­sárló tás­kát kap aján­dékba. 30 db leadott TV-készülékért pedig a Har­rer Pál utcai Hét­pettyes Óvodá­nak egy DVD leját­szót vagy CD-s rádiót ajánl fel az Ökomat Kft. és a Fe-Group Zrt.
Ápri­lis 9-én, szom­ba­ton 8 és 14 óra között a cso­bánka téri Szent Mar­git Ren­delőin­té­zet mögötti par­ko­ló­ban adhatja le készü­lé­keit.
Kér­jük, élje­nek a lehető­ség­gel kör­nye­ze­tünk tisz­ta­sága és meg­óvása érde­ké­ben, és támo­gas­sák a Hét­pettyes Óvodát minél több TV készü­lék leadásával.

Óbuda-Békásmegyer Önkor­mány­zata

Gipsz a hangyabolyban

Közzétéve a(z) zöld hírek, monitoring kategóriában. 2011. február 1.

Kutatók gipszet öntöttek egy hangyabolyba, megvárták míg megszárad és utána kiásták. Elképesztő!

Nem árt körülnézni a konyhában!

Közzétéve a(z) zöld hírek, monitoring kategóriában. 2011. január 28.

2011 márciusától tilos a hormonrendszert károsító biszfenol-A (BpA) nevű vegyületet tartalmazó műanyag cumisüvegek gyártása és forgalmazása az Európai Unióban.

Tovább »

Cseréljük vagy ne cseréljük az amalgám fogtöméseinket?

Közzétéve a(z) zöld hírek, monitoring kategóriában. 2011. január 28.

Az amalgám összetevői közül a legnagyobb vitákat kétség kívül a higany alkalmazása váltotta és váltja ki napjainkban is. Egyes elméletek szerint a higany folyamatosan oldódik a tömésekből, így akár évekkel később is jelentkezhetnek a higanymérgezés tünetei.

Tovább »