köszöntő

Mi, az Óbor-kör alapítói azért hoztuk létre és működtetjük Egyesületünket, hogy elsődlegesen Óbuda-Békásmegyer élő és épített értékeit védjük, a térség természeti és kulturális örökségén és sokféleségén, valamint annak helyreállításán alapuló, fenntartható fejlődési modell kialakítását elősegítsük. Az Óbor-kör olyan polgári szervezet, amely politikai pártoktól és gazdasági csoportérdekektől függetlenül végzi tevékenységét, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület jelmondata: Élő kultúra élhető világban.

A tagsági viszony minden olyan természetes és jogi személy számára nyitott, aki a fenti célok elérésében közreműködik. Az Egyesület elsősorban a kultúra, a környezetvédelem (természet- és állatvédelem), a sport, a tudományok, a kutatás és az oktatás területén végzi tevékenységét. A fenti célok megvalósításához az Egyesület közösségeket hoz létre és támogatja azokat. Ilyen jellegű más szervezetbe tagként beléphet, kiadványokat készít és terjeszt, rendezvényeket szervez. A célok érdekében állami és társadalmi szervekkel együttműködik. Kitűzött céljai közt szerepel az ifjusági és felnőttoktatás – a személyiség- és képességfejlesztés és ismeretterjesztés területén – az iskolai képzési rendszer keretein kívűl, a magyar kultúra bemutatása, lakóhelyünk nemzetiségi hagyományainak feltárása, azok gyakorlása. Az Egyesület szociális tevékenysége keretében a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésén munkálkodik. Az élő és az épített környezet megóvása érdekében térinformatikai környezeti információs rendszer készítése. A fenti tevékenységekkel összefüggő jogvédő tevékenységek (gyermek- és ifjúságvédelem, fogyasztói érdekvédelem és -képviselet, emberi és állampolgári jogok védelme) gyakorlása.