2

Invazív fajok­nak általában az ide­gen ere­de­tű, agresszív ter­jeszkedésű élőlényeket nevez­zük. Miután ter­mészetes ellen­ségük és kártevőik ninc­senek, így előny­ben van­nak a helyi élő lényekkel szem­ben, időv­el kiszoríthatják, tönkrete­hetik azokat. Fel­boríthatják a ter­mészetes egyen­sú­lyt, és egyéb, jelen­tős károkat is okozhat­nak. Nemh­ogy egyéb, de sem­mi­lyen kárt nem szerettem vol­na betelepülésem­mel okozni senkinek.