Nyilatkozat a Civil Rádiónak

Közzétve a(z) médiaszereplések kategóriában. 2007. november 30.

Egyesületünk nevében Fiar Sán­dor nyi­latko­zott novem­ber 14-én a Civ­il Rádióban a hétvé­gi bemu­tató kapc­sán (továb­bi­akat lásd az aláb­bi cikkben). Ha érdek­lik a legfris­sebb infor­má­ciók az MØ-ás észa­ki sza­kaszá­val kapc­so­lat­ban, hall­gas­sa meg az interjút.