Csiganász

Közzétve a(z) zöld hírek, monitoring kategóriában. 2010. május 10.

A kép­soroza­ton a védett ker­ti csi­ga (Cepaea hort­en­sis) sár­ga szín­vál­toza­tá­nak párzása látható

1. A két csi­ga találkozik, és tapogat­ni kezdik egymást. A párzósz­ervnek egyelőre nyomát sem látni

2. A tapogatás foly­tatódik, és a csi­ga jobb oldalán meg­je­lenik a bőr alatt a párzósz­erv sötét foltja

3. A párzósz­erv kitüremkedik a bőr alól. Jól látható raj­ta a kis dudor, ame­ly a „szerelem nyilá­nak” nevezett kis mésztűt rejti. Ugyanez történik a másik csi­ga jobb oldalán is

4. A párzósz­erv több­ször kitüremkedik és vis­sza­húzódik, amíg a két állat megfelelő tes­the­lyzetet keres

5. Végül mind­két csi­ga párzósz­erve kölc­sönösen egymás testébe hatol, és órákig együtt maradnak

Írta és fényképezte: Mirtse Áron. Készült Békás­m­egy­er-Ófaluban, 2010. május 9‑én