Szemétszüret 2010 tavaszán

Közzétve a(z) szemétszüret kategóriában. 2010. május 3.

Bár szerény érdek­lődés mel­lett zajlott a szom­bati szemét­szüret, az Óbor-kör igyekezett mégis kézzel fogható ered­ményt pro­dukál­ni. A falu fel­ső részén, a Kőbánya utcát tisztí­tot­tuk meg, és az össz­e­gyűlt szemét egy részét egy elhagy­ott, szemét­tel meg­pakolt teherautóhoz vit­tük. Az autó elszál­lítását kezdeményez­zük a megfelelő szervnél.