Újra szemétszüret

Közzétve a(z) szemétszüret kategóriában. 2010. november 8.

Novem­ber 13-án, most szom­ba­ton 9 órai kez­det­tel sze­mét­szü­re­tet szer­vezünk a falu­ban. Talál­kozó a Kőbá­nya utcai busz­for­du­ló­ban. Aki tud, hoz­zon magá­val gereb­lyét, lapá­tot, talics­kát, seprűt és kesz­tyűt. Min­den­kit sze­re­tet­tel vár az Óbor-kör!