Életképek

Közzétve a(z) közösségi események kategóriában. 2011. február 1.

Egyesületünk életéből szeretnénk felvil­lan­tani néhány képet!Egyik alapító tagunk, aki egy­ben az Első Mag­yar Antark­tiszi Expe­dí­ció vezető­je volt, a globális felmelegedés­ről tar­tott kiál­lítás­sal egy­bekötött filmvetítést és kiselőadást az épülő Szent József Házban, Egyesületünk törzshe­lyén — óriási sikerrel!

Az Ófalu lakossá­ga kívánc­sian szem­léli azt a 3 ton­nás maket­tet, ame­ly segít­ségév­el elmag­yaráz­tuk, mit jelent ez a beruházás az itt élők számára. Egy cen­tiv­el min­den­ki lemérhette háza és az M0 pon­tos távolságát.

2010 decem­berében a Kevé­lyek oldalában kirán­dul­tunk csalá­dos­tul, amikor “meglepetéssz­erűen” meg­je­lent a Mikulás. A gyerekek tátott száj­jal figyelték, mint közeledik az apró piros folt, majd hogyan húzgál­ja elől a cso­magokat egy fenyő­fa rejtekéből…


Közössé­gi akcióink közül az “Óbor dalár­da és főző­verse­ny” győzte­seit mutatjuk, ill. a 2010 őszi szemét­szüret résztvevőit, a reggeli indulás pil­lanatában. Később még sokan csatlakoztak.