Évzáró tájékoztatás, évindító tanácskozás

Közzétve a(z) autópálya - MØ, közösségi események kategóriában. 2011. február 9.

2011. február 10-én csütörtökön a Csobán­ka téri Művelődési Ház klubter­mében évzáró tájékoz­tatást és évin­dító tanác­skozást tart az Óbor-kör min­den kedves érdek­lődőnek, szim­pa­tizán­snak. Témák: Amit az “MO észa­ki sza­kaszá­nak építéséről 2010-ben” tudni lehet, a 2010-es év ered­ményei egyesületünkben, megújul a hon­la­punk, felada­tok, ter­vek, majd kötetlen eszmec­sere. Szeretet­tel várunk min­denkit este 18 órára!