Takarítsuk ki Óbudát!

Közzétve a(z) szemétszüret kategóriában. 2011. október 4.

Idén egyesületünk úgy dön­tött, hogy az önko­r­mányzat által meghird­e­tett takarítási akción belül a Pais Dezső Általános Isko­la kert­szépítő pro­gramjához csat­lakozik. Október 15-én, szom­bat­on 9 és 11 óra között min­den ten­nivá­gyó lakost várunk az isko­la udvarára. A munkála­tok során tal­ic­skára, ásóra, gere­blyére és lapá­tra is szük­ség lesz, aki tud, hoz­zon magá­val. Köszönjük.