Tisztújító taggyűlés

Közzétve a(z) közhasznúság kategóriában. 2012. január 25.

Szeretet­tel várunk min­den érdek­lődőt február 10-én, pén­teken 17.30 órakor a békás­m­egy­eri Szent József Ház­ba (Tem­plom utca 20.) egyesületünk tisztújító tag­gyűlésére. A helyszí­nen lehetőség nyí­lik a tagdí­jak ren­dezésére is.