Kolbászt töltöttünk, másodikok lettünk

Közzétve a(z) közösségi események kategóriában. 2012. február 23.

Az Óbor-kör, ez év február 18-ra volt hivat­a­los a szom­széd­vár kol­básztöltő versenyére, a Csil­lagh­e­gyi Közössé­gi Ház­ba. A ren­dezvényt a Csil­lagh­e­gyi Pol­gári Kör szervezte. Az időjárás remek volt, jöt­tek is szép szám­mal versenyzők és érdek­lődők is. Az előző estétől aznap haj­nalig tartó előkészület­nek hála, már a délelőtt készen volt az Óbor-kör versenykol­básza. A fősza­kács Kerekes Zsolt alel­nök volt. Az elkészített 18 szál kol­bászból 14 hely­ben el is fogy­ott. A kol­bász minőségét ezüstérem­mel díjaz­ta a verseny­bíróság. A közössé­gi mun­ka és móka kiegészítet­ték egymást, kéz a kézben jár­va ismét egy szép napot, hétvégét szerezve azok­nak, akik részt vet­tek benne!