Fáklyás felvonulás, megemlékezés

Közzétve a(z) kultúra kategóriában. 2012. március 10.

Már­cius 14-én, szerdán fák­lyás felvonulást szervez a Boldog Sala­m­on Kör, a Keresztény Nemzeti Kör és az Óbor-kör az 1848/49. évi for­radalom és szabad­ságharc kitörésének 164. évfor­duló­ja alka­lmából. A menet 18.30-kor a Szent József Plébá­ni­atem­plom elől indul, és az I. világháborús emlék­műnél közös ének­lés­sel zárul. A felvonulást követően a Szent József Ház nagyter­mében rövid megem­lékezést tar­tunk. A helyszí­nen kor­lá­to­zott szám­ban fáklya vásárolható.