Újra szemétszüret

Közzétve a(z) szemétszüret kategóriában. 2012. április 10.

A Föld Napján, április 21-én, szom­bat­on reggel 9 órától egyesületünk szemét­szüretet szervez Óbu­da-Békás­m­egy­er Önko­r­mányza­ta támo­gatásá­val a Pais Dezső Általános Iskolá­val közösen az intézmény épülete körül.
Április 28-án, szom­bat­on reggel 9 órától pedig az Ófaluban, a következő két ter­vezett helyszí­nen: a Rézüst utca végén (közis­mer­tebb, de nem hivat­a­los nevén Józsefh­e­gy utca; az Óbor utca hegy felőli végénél), illetve a Meg­gy utca kijelölt részén, a Kálváriától tovább, Budakalász felé. A szemét­gyűjtésekre min­denkit szeretet­tel várunk, kesz­tyűt és szer­számokat, tal­ic­skát kér­jük hoz­zon magá­val, aki tud! Továb­bi infor­má­ció: Abonyi Györ­gy (30 405 9655) és Kerekes Zsolt (20 936 3122).