Falunap

Közzétve a(z) közösségi események kategóriában. 2012. augusztus 31.

Szeretet­tel meghívjuk Önt és család­ját szeptem­ber 8‑án, szom­bat­on 10 és 15 óra között tar­tandó pro­gra­munkra, amit az Árok utca ele­jén, az ún. Korányi-réten tar­tunk. Bemu­tatkozunk mi, a békás­m­egy­er-ófalui illetőségű Óbor-kör, lesz gulyáskostólás, ugrálóvár a kic­siknek, és reméljük, igazi falusi hangu­lat, hiszen mi itt vagyunk otthon.
Jöjjön el, tud­ja meg, mit tet­tünk eddig a faluért, és gon­do­lkod­junk együtt, mit tehetünk a jövőben, talán Önnel együtt!
Szeretet­tel várjuk!

Továb­bi információ:
Kol­czon­ay Zsó­ka 06 20 991 4212
Abonyi Györ­gy 06 30 405 9655
Bokor Lás­zló 06 30 921 4927
Kerekes Zsolt 06 20 936 3122
Kovács Lajos 06 20 313 5216


View Larg­er Map