Megújult közterületek

Közzétve a(z) közösségi események kategóriában. 2012. november 30.

Az önko­r­mányzat által kiírt „Fogadj örökbe egy zöldterületet” pályáza­ton elny­ert pénzből egyesületünk novem­ber­ben cser­jéket ültet­ett az Óbor-kör által gon­do­zott két területen, a Hősök terén koráb­ban fölál­lí­tott tábla környékén és az Árok utca mel­letti réten. A tábla környékén először ültet­tünk, a réten a koráb­bi­akat egészítet­tük ki, illetve pótoltuk a már elpusztultakat.
Köszön­jük az önko­r­mányzat támo­gatását, és tag­jaink munkáját!