Átadjuk a megújult játszóteret és a közösségi kertet

Közzétve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. június 9.

Június 14-én, szom­bat­on 1/2 10-kor az önko­r­mányza­ti támo­gatás­sal megújí­tott Árok utcai ját­szóteret és az új taposó ösvényt, 1/2 11-kor pedig az Isko­la utcában lévő közössé­gi kertet adjuk át. A ren­dezvényeken részt vesz Bús Balázs pol­gármester. Min­denkit szeretet­tel várunk!