Nyílt nap a Közösségi Mintakertben

Közzétve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. augusztus 23.

Az Ófalu Közössé­gi Mintak­ert meghird­e­ti a jövő évi tagfelvételét. Akik szeretnének csat­lakozni a kerthez, vagy akár csak fontol­gatják, azokat szeretet­tel vár­juk augusz­tus 30-án szom­bat­on ren­dezendő nyílt napunkon 10.00 és 14.00 óra között a kert­ben (a Rózsadomb utca és az Isko­la utca sarkán, bejárat az Isko­la utca felől). Ekkor lehetőség lesz megis­merni a kertet, az ott folyó munkát, a közösség tag­jait és a működés szabályait, illetve a csat­lakozni vágyók­nak is lehetősége lesz bemu­tatkozni, ami alapján a közösség dön­thet a felvételükről.