Gyerekjátszó Ófaluban

Közzétve a(z) közösségi események kategóriában. 2014. szeptember 30.

Csalá­di gyerekját­szót indí­tot­tunk október 5‑én. Október 19-én, novem­ber 9‑én és 16-án, vasár­napi napokon, 10 és 13 óra között, lesznek a következő foglalkozá­sok a Szent József Házban (Békás­m­egy­er-Ófalu, Tem­plom utca 20.) 5–12 évesek számára. A foglalkozás tar­tal­ma: tánc­tanítás, hangsz­er-bemu­tató, gyerekjáték, dal­tanítás, a tan­ult tán­cok és dalok rövid átismétlése, mese, kézműves foglalkozás. A foglalkozá­sok cél­ja, hogy a szülők és a gyerekek együtt veg­yenek benne részt, így a meg­tanultakat a csalá­dok maguk is művel­hessék otthonuk­ban. Ren­dezvényünk min­den érdek­lődő számára nyitott.

Óbor-kör Egyesület