Falunapot tartunk!

Közzétve a(z) közösségi események kategóriában. 2015. augusztus 31.

6 simogattakTisztelt Tagtár­sunk, Ófalusi szom­szé­dunk! Szeretet­tel meghívjuk Önt és család­ját szeptem­ber 5‑én, szom­baton 10 és 15 óra között tar­tandó pro­gra­munkra, amit az Árok utca Rézüst utca találkozásánál, a Korányi-réten tar­tunk. Bemu­tatkozunk mi, a békás­m­egy­er-ófalui illetőségű Óbor-kör, lesz pörkölt­főzés, ugrálóvár a kic­siknek, és reméljük, igazi falusi hangu­lat, hiszen mi itt vagyunk otthon. Jöjjön el, tud­ja meg, mit tet­tünk eddig a faluért, és gon­do­lkod­junk együtt, mit tehetünk a jövőben, talán Önnel együtt! Kat­tintson ide, ha kis ízelítőt szeretne lát­ni a koráb­bi ren­dezvényünkről. Szeretet­tel vár­juk: Óbor-kör Egyesület