Családi gyerekjátszó

Közzétve a(z) közösségi események, kultúra kategóriában. 2015. szeptember 15.

Kedves Csalá­dok!
Idén is min­denkit szeretet­tel vár az Óbor-kör és a Napra-forgó cso­port szervezésében a Csalá­di gyer­mekját­szó vasár­naponként, a diák­mise után 10–13 óráig a Szent József Házban (Tem­plom u. 20.)! Tánc­tanítás, hangszerbe­mu­tató, nép­szoká­sok, gyer­mekjátékok, dal­tanítás és kézműves foglalkozás vár­ja az érdek­lődőket. Vasár­napi alka­lmak: (09. 20., 09. 27., 10. 18., 10. 25., 11. 15., 11. 22., 12. 06., 12. 13.)