Egész napos Talajélet előadás

Közzétve a(z) kultúra, zöld hírek, monitoring kategóriában. 2016. január 18.

Egész napos előadást és beszél­getést szervezünk Kökény Attilá­val (Tala­j­dok­tor), a Kakasszé­ki Biogaz­daság vezetőjév­el, a növényter­mesztés alapját képező talaj ter­mészetes működéséről: hogyan működik a talaj táplálék háló, hogyan lehet összhang­ban működ­ni a ter­mészettel, hogyan lehet egészséges, ellenál­ló és bő ter­mésű növényeket nevel­ni? Az előadás érin­ti a kertészeti- és szán­tóföl­di gazdálkodás témáit, így egyaránt hasznos lehet hob­bik­ertészeknek, gyümölc­sészeknek és sokhek­táros gazdák­nak. Bár a témák alapvetően a ter­mészetes (bio, öko, organikus, fen­ntartható) működést jár­ják körbe, de az elhangzó infor­má­ciók és mód­sz­erek a veg­ysz­eres gazdálkodást gyako­r­lóak számára is érvénye­sek és használhatóak.
Az előadás helyszíne és időpon­t­ja: Szent József Ház, 2016. január 23. (szom­bat) 10.00 – 17.00
A részvé­tel III. kerületi lakosok számára ingyenes, min­den­ki más­nak 2.000 Ft a részvételi díj.
A részvé­tel reg­isztrá­cióhoz kötött, az aláb­bi linken lehet jelen­tkezni, illetve itt továb­bi rés­zleteket is meg­tudhat az előadásról.

Óbor-kör