4

Egyes állat­fa­joknál éppen ellenkező folya­mat figyel­hető meg: az urban­izálódás. A stressztűrő, találékony, alka­lmazkodó egyedek táplálék­for­rást talál­nak a város­ban – az ember lel­ki táplálék­for­rása vis­zont egyre inkább a kiköltözés. Ezért különösen fontos, hogy ezt a „táplálék­for­rást” megőrizzük.