Közösségi terek – közösségi karbantartás

Közzétéve a(z) közösségi események, szemétszüret kategóriában. 2016. április 12.

Április 16-án, szom­bat­on reggel 9 órától közös takarítási akciót szervez a Boldog Sala­m­on Kör és az Óbor-kör a Tem­plom téri pihenő­park­ban, illetve az Árok utcai ját­szótéren és annak környékén Óbu­da-Békás­m­egy­er Önko­r­mányza­tá­nak támogatásával.
A közössé­gi terek tavaszi nagy­takarítására, kar­ban­tartására min­denkit szeretet­tel várunk, a közreműködőket ebéd­del vendégeljük meg. Kér­jük, aki tud, hoz­zon magá­val ker­ti szer­számokat (ásó, lapát, gere­blye, seprű, met­szőol­ló, tal­ic­s­ka stb…), és jelezze részvételi szándékát e‑mailben az info@bekasmegyer-ofalu.hu címen április 14-ig, hogy tudjuk, hány adag étel­lel készüljünk. Találkoz­zunk szom­bat reggel 9 órakor a Tem­plom téren! Számí­tunk Önre!

Őszi szemétszüret

Közzétéve a(z) szemétszüret kategóriában. 2013. szeptember 25.

Október 5‑én, szom­bat­on egyesületünk szemét­szüretet szervezett Óbu­da-Békás­m­egy­er Önko­r­mányza­ta támo­gatásá­val a Kálvária-dom­bon és környékén.

Szemétszüret a Gőtés-tónál

Közzétéve a(z) szemétszüret kategóriában. 2012. július 30.

Augusz­tus 4‑én, szom­bat­on reggel 10 és 13 óra között egyesületünk csat­lakozik a Gőtés-tóhoz szervezett szemét­szürethez. A takarítás­ra min­denkit szeretet­tel várunk, kesz­tyűt és szer­számokat, tal­ic­skát kér­jük hoz­zon magá­val, aki tud!

Újra szemétszüret

Közzétéve a(z) szemétszüret kategóriában. 2012. április 10.

A Föld Napján, április 21-én, szom­bat­on reggel 9 órától egyesületünk szemét­szüretet szervez Óbu­da-Békás­m­egy­er Önko­r­mányza­ta támo­gatásá­val a Pais Dezső Általános Iskolá­val közösen az intézmény épülete körül.
Április 28-án, szom­bat­on reggel 9 órától pedig az Ófaluban, a következő két ter­vezett helyszí­nen: a Rézüst utca végén (közis­mer­tebb, de nem hivat­a­los nevén Józsefh­e­gy utca; az Óbor utca hegy felőli végénél), illetve a Meg­gy utca kijelölt részén, a Kálváriától tovább, Budakalász felé. A szemét­gyűjtésekre min­denkit szeretet­tel várunk, kesz­tyűt és szer­számokat, tal­ic­skát kér­jük hoz­zon magá­val, aki tud! Továb­bi infor­má­ció: Abonyi Györ­gy (30 405 9655) és Kerekes Zsolt (20 936 3122).

Takarítsuk ki Óbudát!

Közzétéve a(z) szemétszüret kategóriában. 2011. október 4.

Idén egyesületünk úgy dön­tött, hogy az önko­r­mányzat által meghird­e­tett takarítási akción belül a Pais Dezső Általános Isko­la kert­szépítő pro­gramjához csat­lakozik. Október 15-én, szom­bat­on 9 és 11 óra között min­den ten­nivá­gyó lakost várunk az isko­la udvarára. A munkála­tok során tal­ic­skára, ásóra, gere­blyére és lapá­tra is szük­ség lesz, aki tud, hoz­zon magá­val. Köszönjük.