kapcsolat

postacím: 1038 Budapest, Donát utca 30.
tele­fon­szám: +36 1 388 8026
e‑mailcím: info@oborkor.hu
bankszám­laszám: Budapest Bank 10101425–03170800-01003009

Az egyesület elnöke: Kovács Lajos
alenökök: Kol­czon­ay István

Véleményév­el, esetleges kérdé­seiv­el for­duljon biza­lom­mal hozzánk.

Bokor Lás­zló, Katona Ádám, Kerekes Zsolt, Korányi Lili, Korányi József, Korányi Milán, Abonyi Ábel, Abonyi Györ­gy, Kis­balázs Erzsé­bet, Kol­czon­ay István, Kovács Lajos