Bokor László

(1966.05.24.) gépészmérnök. Műsza­ki kereskedőként amerre csak meg­for­dul a világ­ban ter­jeszti a mag­yar gépter­vezés és gép­gyártás jó hírét. Két vidám gyer­mekév­el és hason­ló élet­szem­léletű feleségév­el 2010 tavasz óta lakik az Ófaluban. Csak a kérészek szem­szögéből nevezhető őslakos­nak ezen a vidéken, de ez nem gátol­ja meg abban, hogy tevőlege­sen is részt veg­yen a helyi közösség for­málásában és környezetének ápolásában.