Dr. Fiar Sándor

(1966. 06. 15.) bioló­gia-föl­dra­jz sza­kos tanár, a föl­dra­jz­tu­dományok dok­to­ra, újságíró, ter­mészetfilmes. Civil­ben az Óbor-kör alapító tag­ja, 2 kislány apuká­ja. Ping-pong­ban ver­hetetlen, tár­saság­ban leál­líthatat­lan. Az M0 körüli ügyek egyik hírhedt élhar­cosa, aki egy­ben az ország egyetlen „Kis-Kevé­lytől az Antark­tiszig” jegyzett gitárosa — valamint a ter­mészet- és környezetvédelem ékesszóló­ja valamint a békási helytörténet kívánc­si kutató­ja. Na ja!!