Kisbalázs Erzsébet

Az Óbor-kör lelke és nemhi­vat­a­los házi­asszonya. Jászberényi születésére a mai napig büszke, de végleges helyét a világ­ban Békás­m­egy­er-Ófaluban talál­ta meg, ahol fér­jév­el és négy gyer­mekév­el él. A tanítóképző főiskolát közművelődés és általános tanítói sza­kon végezte, az Ökoisko­la moz­ga­lom lelkes híve. Gyer­mek­sz­eretetét és a környezetvédelem irán­ti elkötelezettségét a civ­il moz­gal­mak felé elsőként nyitó Pais Dezső Általános Iskolában, valamint az Óbor-kör alapító tag­jaként és az Óbu­dai Fless Sport­e­gyesület elnökeként igyek­szik hasznossá ten­ni. Hisz a közösség teremtő ere­jében, a segítő jószándék­ban és együttműködés­ben, kony­há­ja az egyesület össze­jöveteleinek gyako­ri és kellemes helyszíne.