Kovács Lajos

Az ötve­ne­sek táborából. Mérnökem­ber, felfedezetlen feltaláló. Az Óbor-kör rangidős elnöke, a hatósá­gok türelmes tár­gyaló­ja, a közössé­gi élet Kovác­sa. Vis­szafo­got­tan csön­des, mégis ered­ménye­sen hal­lat­ja sza­vát. Világutazá­sai során a mag­yarság gyök­erének kereső­je. Az Óbor-kör zenei életének néma támo­gató­ja, a kemencés lakomák tűzmestere.