Mirtse Áron

(1965. 04. 21.) újságíró, szerkesztő, karika­tur­ista, a Süni ökoló­giai gyerek­magazin és a Vadon ismeretter­jesztő mag­a­zin szerkesztő­je, grafikusa, két leány szerető éde­sap­ja, nagy csap­at lábas- és lábat­lan jószág gon­dos gazdá­ja. Tucat­nyi lap­ban ezernyi ismeretter­jesztő cikk szerző­je, ter­mészetfilmek fordító­ja, több könyv társsz­erző­je, illetve illusztrá­to­ra. Az ebek és ebtartók érdekvédő­je, részt vett az állatvédel­mi törvény előkészítésében. Előadá­sokat tart, énekel, szájhar­monikázik, raj­zol, kertészkedik, érdeket véd, mond­hat­ni, be nem áll a szá­ja, és meg nem áll a keze. Víg kedél­lyel és nagy türelem­mel viseli el család­ját és egyéb állatfajtáit.