Mirtse Zsuzsa

Mirtse Zsuzsa író, újságíró, szerkesztő. A Süni ökoló­giai gyerek­magazin fősz­erkesztő­je, a Vadon ismeretter­jesztő mag­a­zin kul­turális szerkesztő­je. Amikor nem ír, akkor olvas. Amikor egyiket sem csinál­ja, hazudik. Elő­for­dulási helye: Budapest, kávéház, terasz, kis tó part­ja, Ófalu. „Szeretek babrál­ni a világ­gal. Szenvedé­lye­sen szeretek ját­szani bár­miv­el és bárkiv­el. Néha veszítek, néha nyerek. Néha nem tudom, a ket­tő között mi a különb­ség. Avar­ban sétál­ni, zavaros­ban halászni, ter­mészete­sen élni… Kislányko­rom­ban aranyásó akar­tam lenni. Szeretnék egy üvegcipellőt.”
Hon­lap: http://sites.google.com/site/mirtsezsuzsahonlapja/