Közösségi terek – közösségi karbantartás

Április 16-án, szombaton

reggel 9 órától közös takarítási akciót szervez a Boldog Salamon Kör és az Óbor-kör a Templom téri pihenőparkban, illetve az Árok utcai játszótéren és annak környékén Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával. A közösségi terek tavaszi nagytakarítására, karbantartására mindenkit szeretettel várunk, a közreműködőket ebéddel vendégeljük meg. Kérjük, aki tud, hozzon...

author

Óbor-kör

Publikálva

2016.04.12.

Őszi szemétszüret

Október 5-én, szombaton egyesületünk szemétszüretet szervezett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával a Kálvária-dombon és környékén.

author

Óbor-kör

Publikálva

2013.10.07.

Szemétszüret a Gőtés-tónál

Augusztus 4-én

, szombaton reggel 10 és 13 óra között egyesületünk csatlakozik a Gőtés-tóhoz szervezett szemétszürethez. A takarításra mindenkit szeretettel várunk, kesztyűt és szerszámokat, talicskát kérjük hozzon magával, aki tud!

author

Óbor-kör

Publikálva

2012.07.30.

Újra szemétszüret

A Föld Napján, április 21-én, szombaton reggel 9 órától egyesületünk szemétszüretet szervez Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával a Pais Dezső Általános Iskolával közösen az intézmény épülete körül. Április 28-án, szombaton reggel 9 órától pedig az Ófaluban, a következő két tervezett helyszínen: a Rézüst utca végén (közismertebb, de nem hivatalos nevén Józsefhegy utca;...

author

Óbor-kör

Publikálva

2012.04.20.

Takarítsuk ki Óbudát!

Idén egyesületünk úgy döntött, hogy az önkormányzat által meghirdetett takarítási akción belül a Pais Dezső Általános Iskola kertszépítő programjához csatlakozik. Október 15-én, szombaton 9 és 11 óra között minden tennivágyó lakost várunk az iskola udvarára. A munkálatok során talicskára, ásóra, gereblyére és lapátra is szükség lesz, aki tud, hozzon magával....

author

Óbor-kör

Publikálva

2011.10.04.

Újra leadhatják rossz elektromos és elektronikai készülékeiket!

Műkö­dés­kép­te­len TV-készülékükért cse­rébe aján­dé­kot kap­nak, sőt, a Hét­pettyes Óvodát is támo­gat­ják.

Óbuda-Békásmegyer Önkor­mány­zata az ÖKOMAT Non­pro­fit Kft.-val együttmű­ködve E+E hul­la­dék­begyűj­tést szer­vez. Az alábbi hely­szí­ne­ken ingye­ne­sen lead­ha­tók a hasz­ná­la­ton kívüli elekt­ro­mos és elekt­ro­ni­kai készü­lé­kek, hasz­nált gumi­ab­ron­csok és akku­mu­lá­to­rok. Aki bár­mi­lyen rend­szerű (kép­csö­ves, LCD, plazma) TV készü­lé­ket ad le a begyűjtő pon­to­kon,...

author

Óbor-kör

Publikálva

2011.03.10.

Együtt könnyebb

2010. november 13-án az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédő Egyesület a helyi lakosokkal összefogva megtartotta hagyományos őszi takarítási napját. Nem csak szemetet szedtek, hanem árkot is tisztítottak, fákat ültettek Békásmegyer-Ófaluban a gondozásukba vett zöldterületen, majd a nap végén meglepték magukat egy nagy bogrács pulykagulyással. A fákat Császár Zsolt adományozta, a szemetes...

author

Óbor-kör

Publikálva

2011.02.01.

Újra szemétszüret

Novem­ber 13-án, most szom­ba­ton 9 órai kez­det­tel

sze­mét­szü­re­tet szer­vezünk a falu­ban. Talál­kozó a Kőbá­nya utcai busz­for­du­ló­ban. Aki tud, hoz­zon magá­val gereb­lyét, lapá­tot, talics­kát, seprűt és kesztyűt. Min­den­kit sze­re­tet­tel vár az Óbor-kör!

author

Óbor-kör

Publikálva

2010.11.08.

Szemétszüret 2010 tavaszán

Bár szerény érdeklődés mellett zajlott a szombati szemétszüret, az Óbor-kör igyekezett mégis kézzel fogható eredményt produkálni. A falu felső részén, a Kőbánya utcát tisztítottuk meg, és az összegyűlt szemét egy részét egy elhagyott, szeméttel megpakolt teherautóhoz vittük. Az autó elszállítását kezdeményezzük a megfelelő szervnél.

author

Óbor-kör

Publikálva

2010.05.10.

Kapcsolódó cimkék

Kiemelt programjaink

Hírlevél feliratkozás

Ha az elsők között szeretne értesülni programjainkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.